RSS
A A A K
SmodBIP

Pracownicy

1. Lista pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze

2. Lista  lekarzy wet. wyznaczonych na 2019r.

1. LISTA PRACOWNIKÓW

Lp. Imię i nazwisko  stanowisko
komórka organizacyjna
kontakt (tel.)
1 lek. wet. Barbara Górowska    Powiatowy Lekarz Weterynarii Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 65/5432346 65/5441658 601278094
2 lek. wet. Bogusław Nowotny    Z-ca Pow. Lekarza Weterynarii Kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, 65/5432346 65/5441658 605823484
3 lek. wet. Julita Pałysa         starszy Inspektor wet. Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt   65/5432346 65/5441658 603971119
4

lek. wet. Artur Antkowiak  Inspektor wet.

Zespół ds bezpieczeństwa żywności

65/5432346

5 Alicja Krac-Ulbin insp. wet. ds.  dobrostanu i ochrony zw. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 65/5432346
6 Joanna Szymczak insp. wet. ds. pasz i utylizacji Zespół ds. pasz i utylizacji 65/5432346
7 mgr Helena Szindler            Główna księgowa Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych 65/5432346
8 Renata Wójcik  Inspektor ds. finansowo- księgowych Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych 65/5432346
9 mgr Małgorzata Matyla Inspektor ds. adm.-kadrowych Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych 65/5432346
10 Patrycja Białek     referent ds. finansowych Zespół ds. finansowo-księgowych i adminiostr. 65/5432346
11 tech. wet. Włodzimierz Adamczak  Starszy kontroler weterynaryjny Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 65/5432346
12 Estera Piętka Sprzątaczka 65/5432346
13 Julian Piętka Pracownik gospodarczy 65/5432346

  2. Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Górze na rok 2019

lekarz weterynarii kontakt    (telefon)
        Adamski Adam 781 035 121
        Domaszewski Tomasz 695 931 448
        Głód Aleksandra 608 890 413
        Klimek Andrzej 604 449 058
        Kula Ryszard 600 326 125
        Maćkowski Ireneusz 601 058 199
        Matysiak Maurycy 608 321 842
        Rokicki Ryszard 691 746 757
        Szczęśniak Paweł 608 025 178
        Wójcikowski Krzysztof 603 842 535
        Trzmiel Piotr

603 282 142

        Mikrut-Bielecka Katarzyna 607 570 393
        Zuzanna Ziombra 782 477 040Opublikował: Barbara Górowska
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 12 222