RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych  

(nie publikowanych w BIP).

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198 z późn. zm.).

W celu uzyskania informacji z zakresu działania PIW w Górze, należy wypełnić wniosek o udostępnienie informacji publicznej: pobierz wniosek


Wypełniony wniosek należy przesłać:
• pocztą pod adresem:
        Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Górze
        ul. Poznańska 36
        56-200 Góra


• faxem:
        nr fax:  65 / 543 23 46
lub
• pocztą elektroniczną:
        gora@wroc.wiw.gov.plOpublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 13.02.2015
Podpisał: Szymon Rachut
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 5 121