RSS
A A A K
SmodBIP

Dla Petentów

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.


• Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
• Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
• Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.Opublikował: Bogusław Nowotny
Publikacja dnia: 25.07.2013
Podpisał: Bogusław Nowotny
Dokument z dnia: 18.10.2012
Dokument oglądany razy: 6 533